Tájékoztató az adatkezelésről

Egységes Diákfront - Kapcsolattartói ív

Itt tájékozódhatsz az űrlapon megadott személyes adatokat érintő adatkezelési gyakorlatokról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelő

Ádám Domonkos, egysegesdiakfront@gmail.com

Az adatkezelő személyében a közeljövőben változás várható, az a közeljövőben szervezetté alakuló Egységes Diákfront lesz. Az érintettek az űrlap kitöltésével egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenlegi adatkezelő a személyes adatokat a megalakuló szervezet részére továbbítsa.

A kezelt adatok köre

Az űrlapon a következő adatokat kérjük megadni: a teljes neved, email címed és/vagy messenger profilod linkje és/vagy telefonszámod, oktatási intézményed nevét és a települést, ahol működik. Kezeljük továbbá azt a tényt, hogy az űrlap kitöltésekor elmúltál-e 16 éves.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a te hozzájárulásod. Ezt az űrlap kitöltésével, az adatkezelésről szóló tájékoztató ismeretében, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozattal adhatod meg. Ha betöltötted a 16. életévedet, akkor egyedül is megadhatod ezt a hozzájárulást. Ha viszont még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor legalább az egyik törvényes képviselőd (aki legtöbbször az egyik szülőd) beleegyezésére is szükség van. Csak akkor töltsd ki az űrlapot, ha ezt megbeszélted vele, és ő is egyetért veled.

A személyes adatokat azért kezeljük, hogy tudjuk, kitől milyen segítségre számíthatunk, és a szervezőink felvehessék veled a kapcsolatot. Így értesíthetünk a tervezett akcióinkról, részt vehetsz bennük, és ha igazán aktívnak érzed magad segíthetsz is azok megálmodásában, kivitelezésében, vagy egyéb módon támogathatod a mozgalmunkat.

A törvényes képviselő neve és emailcíme tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó azon jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hogy észszerű erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy a 16. életévüket be nem töltöttek esetén a törvényes képviselőjük hozzájárulását is beszerezze.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adataidhoz hozzáférnek a mozgalom szervezői, amikor felveszik veled a kapcsolatot. Amikor pedig az Egységes Diákfront szervezetté alakul, akkor az adatkezelő továbbítja a személyes adataidat az új szervezetnek, hogy a továbbiakban ez a szervezet végezze az adatkezelést. Csak akkor töltsd ki az űrlapot, ha ezekhez az adattovábbításokhoz is hozzájárulsz!

Az adatok technikailag a Google eszközével gyűjtjük, és a Google szerverein tárolódnak. A Google-t az adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe. Az adatfeldolgozó pontos neve: Google Ireland Limited, székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Íroszág. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt tudod elolvasni: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés időtartama

A személyes adataid addig kezeljük, amíg a célja fennáll. Ha az adatkezelés céljának megszűnése előtt törölteted az adataidat, akkor a következő pontbanm leírtak szerint járunk el.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid

Hozzáférés

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor hozzáférhetsz az általunk kezelt személyes adataidhoz, és tájékoztatást kaphatsz az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés

Kérheted a személyes adataid (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Törlés abban az esetben lehetséges, ha visszavonod (illetve, ha nem vagy még 16 éves, a törvényes képviselőd visszavonja) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Tiltakozás

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ennek keretében kérheted személyes adataid helyesbítését és törlését is.

Az adatok hordozhatósága

Kérhetik az általad a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataid rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Hogyan gyakorolhatod ezeket a jogaidat?

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid gyakorlásával összefüggő kéréseidet juttasd el az adatkezelő fent megjelölt elérhetőségének egyikére. A kérésednek igyekszünk a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 21 napon belül eleget tenni. Készülj fel rá, hogy a személyes adataidhoz való hozzáférés és a helyesbítés jogának gyakorlásához szükség lesz személyazonosságod igazolására. 18 év alattiak esetén a törvényes képviselőd közreműködése is szükséges lesz.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatfeldolgozó Google szerverein tároljuk, az ő adatbiuztonsági intézkedéseiről itt lehet tájékozódni: https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infosecurity A személyes adatokhoz a szervezől csak kétlépcsős azonosítás (2FA) után férhetnek hozzá.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, ha úgy érzed, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmed orvosolhassuk. Igényüket polgári bíróság előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az adatkezelő fent megjelölt e-mail címére jutasd el.

Személyes adataid kizárólag a jelen tájékoztatónak és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben azonban személyes adataid kezelésévell kapcsolatban mégis panaszt szeretnél tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adataid kezeljük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehetsz. Elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését, illetve az adatkezelés céljának bővítését.